ÚOCHB

Skupina Michala Hocka

Bioorganická a medicinální chemie nukleových kyselin
Vědecká skupina
Distinguished Chair
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkumná skupina prof. Hocka se zabývá syntetickou, bioorganickou a medicinální chemií nukleových kyselin a jejich částí. Nové typy modifikovaných derivátů a analogů bází nukleových kyselin, nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin jsou navrženy a připraveny pro aplikace v biomedicinálních odvětvích vědy (medicinální chemie, biochemie, chemická biologie, bioanalýza, atd.). V základním výzkumu metodologie syntézy takto modifikovaných biomolekul je využíváno moderních metod (včetně katalýzy přechodných kovů a enzymatické syntézy).

Ve spolupráci s vědeckými skupinami, a to jak v akademické, tak v průmyslové sféře (farmaceutické společnosti) je studována biologická (protinádorová, protivirová, atd.) aktivita nových bází nukleových kyselin, nukleosidů, nukleotidů. Tento výzkum zahrnuje studium mechanizmu účinku a preklinické testování nových nadějných cytostatik.

Byla vyvinuta enzymatická syntéza modifikovaných nukleových kyselin nesoucích zajímavé a užitečné substituenty. Takto připravené oligonukleotidy nebo nukleové kyseliny jsou následně použity v bioanalýze (redoxní značení pro elektrochemickou detekci, nebo fluorescenční značení pro fluorescenční mikroskopii, které je závislé na prostředí), nebo v chemické biologii (regulace genové exprese, nebo cross-linking DNA s proteiny).

Externí web skupiny
image